Trang chủ Search

thị-trường-tài-chính - 52 kết quả

Tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính để thoái vốn Nhà nước

Tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính để thoái vốn Nhà nước

Chúng ta cần phải tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính và cần tách bạch được cơ quan đại diện vốn Nhà nước với cơ quan quản lý Nhà nước.
Chính sách ưu tiên KHCN của các nước phát triển

Chính sách ưu tiên KHCN của các nước phát triển

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới luôn coi KHCN là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, mỗi nước lại có một chính sách, ưu tiên khác nhau nhằm phát huy tối đa nguồn lực trong lĩnh vực trọng yếu này.