Năm 2017, năng lượng gió đã vượt lên trở thành nguồn cung cấp điện lớn thứ nhì ở Đức.


Nhà máy sản xuất điện gió tại Đức.

Theo thống kê của Viện Fraunhofer, tỷ lệ của năng lượng gió trong sản xuất điện ở Đức là 18,3%, vượt qua than đá (15,4%) và năng lượng hạt nhân (13,1%), chỉ đứng sau than nâu (24,5%). Giá điện gió ở Đức hiện cũng đã rẻ đi rất nhiều và không còn cần các biện pháp trợ giá của nhà nước nữa.

Sự phát triển vượt bậc của năng lượng gió đã dẫn tới tình huống có những thời điểm, giá trên thị trường điện tuột xuống số âm. Ví dụ vào ngày 8/5/2016, giá điện trên sàn buôn bán điện ở Leipzig tuột xuống số âm từ khoảng 12 giờ cho đến 18 giờ, mà cao điểm là lúc 14 giờ: -130 EURO cho một MWh.

Nguyên nhân là do điện gió được sản xuất nhiều đột ngột tại những thời điểm đó (có gió lớn, giông bão) song nếu ngưng sản xuất và sau đó khởi động lại hệ thống thì còn tốn kém hơn so với việc người sản xuất trả tiền để người phân phối mua lượng điện gió đang thừa của mình. Trong năm 2016, các nhà điều hành mạng lưới điện ở Đức đã "tái phân phối" như vậy 800 triệu Euro!