Giai đoạn mở rộng có tên gọi Hack4Growth - Covid-19 Endgame được Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu AVSE Global triển khai nhằm tìm kiếm các ý tưởng đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước giúp Việt Nam đối phó với tác động của dịch COVID-19 và phục hồi sau dịch.

Bất kỳ khó khăn nào cũng mở ra những cơ hội mới. Đại dịch toàn cầu Covid-19 chính là cơ hội để Việt Nam thể hiện sức sáng tạo trong giải quyết khủng hoảng y tế hay xây dựng những mô hình đổi mới sáng tạo cho phát triển kinh tế bền vững.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global, có trụ sở tại Paris) đã mở rộng cuộc thi Đổi mới sáng tạo toàn cầu Hack4Growth của họ để tìm kiếm các giải pháp cho thách thức dịch bệnh bất ngờ này.

Giai đoạn mở rộng mang tên Hack4Growth - Covid-19 Endgame, tập trung vào các ý tưởng tổng quan vĩ mô hay cụ thể, và các giải pháp công nghệ, quy trình ở nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh tế, xã hội, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục v.v. nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh và hồi phục phát triển kinh tế.

Trước đó, AVSE Global đã lần đầu khởi động cuộc thi Hack4Growth vào cuối năm 2019 và vừa kết thúc vòng tuyển chọn vào cuối tháng 3/2020 để chuyển sang vòng ươm tạo, củng cố. Thoạt đầu cuộc thi được mở ra nhằm thúc đẩy triển khai các ý tưởng, dự án sáng tạo trong tất cả lĩnh vực trọng điểm như Du lịch, Nông nghiệp, Năng lượng, Môi trường, Giáo dục, biến thành giải pháp cho các vấn đề thực tiễn, từ vi mô, đến vĩ mô tại Việt Nam.

Ở giai đoạn mở rộng, đối tượng tham gia bao gồm các doanh nghiệp hoặc nhóm đã hoạt động dưới 5 năm và có người sử dụng hoặc cá nhân từ 18 tuổi trở lên là những nhà đổi mới sáng tạo bao gồm nhưng không giới hạn sinh viên, doanh nhân khởi nghiệp, giáo viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, các ý tưởng đóng góp lớn cho giai đoạn dịch có tính thực tiễn cao sẽ được đưa ra triển khai và công bố ngay trước khi chọn lọc trao giải.

Tham gia cuộc thi cũng mở ra cơ hội cho các startup tiếp cận với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, được nhận hướng dẫn và tư vấn bởi các mentor/coach đẳng cấp thế giới đến từ hơn 15 nước, đồng thời có khả năng kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2020

Truy cập Fanpage hoặc Website để biết thông tin chi tiết.