Trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM duy trì thứ hạng, còn ĐH Bách khoa Hà Nội tụt hạng so với năm ngoái.

Ngày 2/9, Times Higher Education (THE) công bố kết quả Xếp hạng Đại học Thế giới (World University Rankings, WUR) mới nhất.

WUR đánh giá hơn 1.500 trường đại học dựa trên 13 tiêu chí thuộc 5 nhóm chính: giảng dạy (trọng số 30% trên tổng số điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), quốc tế hóa (7,5%) và nguồn thu từ chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp (2,5%).

Ba trường đại học của Việt Nam trên bảng Xếp hạng đại học thế giới 2021 của THE.

Năm ngoái, Việt Nam lần đầu có 3 đại học/trường đại học xuất hiện trên bảng xếp hạng của THE. Năm nay, 3 đơn vị này vẫn có tên, tuy thứ hạng có chút thay đổi.

Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801-1.000 thế giới, ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm 1.001+, duy trì thứ hạng như năm ngoái.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm ngoái trong nhóm 801-1.000, năm nay xuống nhóm 1001+. Điểm số giảng dạy, nghiên cứu, quốc tế hóa, chuyển giao công nghệ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn duy trì ở mức tương đương năm ngoái; riêng điểm dành cho trích dẫn giảm từ 42,3 xuống 36,5 điểm.

Trong khi đó, các nhóm điểm số của ĐH Quốc gia Hà Nội đều tăng, rõ rệt nhất là điểm số trích dẫn tăng từ 38,8 lên 41,9.

ĐH Quốc gia TPHCM cải thiện điểm trích dẫn từ 16,0 năm ngoái lên 20,1 vào năm nay, nhưng các nhóm khác không có nhiều thay đổi và vẫn chưa đủ để bước vào nhóm 801-1.000 có số điểm tổng thể từ 25,1-30,1.

Đây là năm thứ năm liên tiếp ĐH Oxford (Anh) đứng đầu Xếp hạng với 95,6 điểm. Các trường tiếp theo thuộc top 5 lần lượt là Stanford, Harvard, Caltech và MIT.

Hầu hết các trường top 20 đều là đại học của Mỹ và Anh - trừ trường hợp ĐH Zurich, Thụy Sĩ, xếp thứ 14 và ĐH Toronto, Canada, xếp thứ 18.

Trung Quốc có hai trường xếp hạng cao là ĐH Thanh Hoa (xếp thứ 20) và ĐH Bắc Kinh (xếp thứ 23). Đây là năm thứ hai liên tiếp hai đại học này cải thiện điểm số và xếp hạng, ĐH Thanh Hoa đã tăng ba bậc xếp hạng so với năm ngoái.