PGS. TS Bùi Xuân Thành (Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ xử lý nước tiên tiến, ĐH Bách khoa TPHCM) và các đồng nghiệp quốc tế đã đưa ra một gợi ý về chính sách xử lý môi trường trong các khu công nghiệp: nếu được tối ưu, các công nghệ hiện hành có thể giúp xử lý vấn đề nước thải.

Đề xuất được nêu trong công bố mới “Optimization potentials for wastewater treatment and energy savings in industrial zones in Vietnam: Case studies” (Tối ưu các tiềm năng của xử lý nước thải và tiết kiệm năng lượng trong các khu công nghiệp của Việt Nam: các trường hợp nghiên cứu), trên tạp chí Case Studies in Chemical and Environmental Engineering.

Để thực hiện nghiên cứu này, PGS. TS Bùi Xuân Thành đã khảo sát trung tâm xử lý nước thải ở một khu công nghiệp tại TPHCM và một nhà máy chế biến thực phẩm tại khu vực ĐBSCL. So sánh kết quả phân tích của các mẫu nước thải đã qua xử lý với quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, các nhà nghiên cứu nhận thấy có những cái thiện đáng kể trong hiệu suất xử lý nước thải, nếu các công nghệ mà các nhà máy đang sử dụng này được tối ưu. Cả hai trường hợp đều có thể đáp ứng được các yêu cầu của quy chuẩn Việt Nam và đạt tới giới hạn an toàn. Đặc biệt, trong trường hợp thứ nhất, tổng mức năng lượng có thể được giảm thiểu tới 68%.