Nền tảng cho phép cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp truy cập miễn phí 450 tập dữ liệu về phân khu; diện tích đất; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; độ cao mặt đất; tốc độ lún...

Ngày 17/8, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã công bố nền tảng trực tuyến chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường toàn thành phố cho các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nền tảng này gồm Cổng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường TPHCM (geodata-stnmt.tphcm.gov.vn) và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành tài nguyên môi trường (esb-stnmt.tphcm.gov.vn). Đây là nơi lưu trữ, chia sẻ 450 tệp dữ liệu cung cấp nhiều thông tin như phân khu; diện tích đất; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; độ cao mặt đất; tốc độ lún...

Người dân có thể truy cập nền tảng trực tuyến miễn phí, còn cơ quan nhà nước được cấp tài khoản để lấy dữ liệu theo nhu cầu.

v
Người dân có thể truy cập miễn phí để có thông tin về TN - MT. Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường cho tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý điều hành tại các đơn vị.

Ngoài ra, dựa trên nền tảng này, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đang xây dựng dự án dữ liệu thông tin giá đất để người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi.