Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology vào tháng 11/2020, các nhà khoa học đã phát hiện 12.556 loài vi khuẩn mới chưa từng được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm trước đây thông qua một kỹ thuật thú vị gọi là metagenomics.

Các loài vi sinh vật có thể nuôi cấy trong đĩa petri chỉ là một phần nhỏ của vi khuẩn
Các loài vi sinh vật phát triển trong đĩa petri chỉ là một phần nhỏ của vi khuẩn

Các loài vi sinh vật mà chúng ta có thể nuôi cấy trong môi trường thạch trên đĩa petri chỉ là một phần nhỏ của vi khuẩn. Đa số chúng không tương thích với môi trường mà chúng ta cung cấp nên sẽ không phát triển trên đĩa petri.

“Chúng tôi có thể tái tạo lại hàng nghìn bộ gene được lắp ráp trực tiếp từ các mẫu môi trường đã giải trình tự gene mà không cần nuôi cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm”, Stephen Nayfach, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Viện Gene JGI thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), cho biết. “Chúng tôi đã cố gắng phân tích các mẫu từ nhiều khu vực khác nhau để lấp đầy khoảng trống về kiến thức mà chúng ta biết về vi sinh vật”.