Một số vũ khí góp phần thay đổi lịch sử chiến tranh có thể kể đến như bom nguyên tử, khí độc Clo.

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí góp phần thay đổi lịch sử chiến tranh. Đây là loại vũ khí có khả năng gây sát thương kinh hoàng trong lịch sử.
Bom nguyên tử là một trong những vũ khí góp phần thay đổi lịch sử chiến tranh. Đây là loại vũ khí có khả năng gây sát thương kinh hoàng trong lịch sử.