Sau khi tim ngừng đập, cơ thể người chết bắt đầu tự phân hủy ở cấp độ tế bào. Vi khuẩn và nhiều loài động vật khác sẽ tiêu hóa các mô và cơ quan còn lại.

Những biến đổi của cơ thể người sau khi chết
Những biến đổi của cơ thể người sau khi chết