Để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho doanh nghiệp, cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu, phát triển các điểm đo lường, và đặc biệt là đẩy mạnh hội nhập quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Ngọc tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL).

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo nhanh tại hội nghị, ông Trần Văn Vinh – tổng cục trưởng tổng cục TCĐLCL, đã nêu nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, thực hiện nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, tổng cục TCĐLCL đã chủ trì xây dựng trình bộ KH&CN ban hành nhiều thông tư với tinh thần làm rõ cách thức công bố hợp quy, dựa trên biện pháp tiền kiểm (kiểm tra trước thông quan), đặc biệt là biện pháp hậu kiểm (kiểm tra sau thông quan) để tạo ra khung pháp lý chung cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ vào đó để có những biện pháp quản lý cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm, hàng hoá do bộ ngành phụ trách.

“Nếu như trước đây, việc kiểm tra các sản phẩm, hàng hoá trước thông quan là 100%, thì từ khi thông tư số 07/2017/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành, sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra trước thông quan đã được cắt giảm từ 100% (24 nhóm sản phẩm, hàng hoá), xuống còn 9% (hai nhóm sản phẩm, hàng hoá). Như vậy, 91% nhóm sản phẩm, hàng hoá do bộ KH&CN quản lý đã chuyển sang cơ chế hậu kiểm, ông Vinh nói và cho biết sự thay đổi này đang hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm phòng kiểm định thiết bị điện, điện tử của trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – số 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Ảnh: Anh Tuấn

Về phương hướng hoạt động năm 2018, ông Vinh cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn các sở KH&CN, chi cục TCĐLCL thực hiện quản lý nhà nước về TCĐLCL, đặc biệt về công tác quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường đối với sản phẩm, hàng hoá nhóm hai thuộc phạm vi của bộ KH&CN (đặc biệt là xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu sinh học; EMC; thép; dây cáp điện...); đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số, mã vạch phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh (cảnh báo về hàng hoá có vấn đề về chất lượng; phát hiện hàng giả; truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm; quản lý dược phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ…); nghiên cứu đề án triển khai các hoạt động đo lường hỗ trợ thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đặc biệt là tiếp tục triển khai giai đoạn 2 (2016 – 2020) Chương trình quốc gia năng suất chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá hoạt động TCĐLCL năm 2017, đã đạt được những kết quả toàn diện, vượt cả tiến độ và chất lượng, đồng thời bộ trưởng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo, có nhiều giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý sản phẩm hàng hoá nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, phục vụ doanh nghiệp theo tinh thần triển khai các nghị quyết của Chính phủ và các chương trình hành động của bộ KH&CN.

Bộ trưởng cũng kỳ vọng, năm 2018 sẽ là năm tổng cục TCĐLCL thể hiện mạnh mẽ hơn vai trò tham mưu với Chính phủ, đồng thời quyết liệt hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ các bộ tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; tập trung xây dựng các nhóm tiêu chuẩn chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.