Các chuyên gia phát triển hợp tác xã (HTX) tại Hà Lan sẽ chia sẻ những kinh nghiệm có thể vận dụng vào xây dựng HTX tại Việt Nam và phối hợp cùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho HTX.

Đến nay Hà Lan có 2.500 HTX hoạt động, đóng góp 18% GDP của nền kinh tế. Hà Lan cũng là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng HTX.Thu nhập bình quân của người nông dân là 600.000 Euro/năm. Để có sự thành công trên, các HTX được tổ chức theo mô hình "từ dưới lên trên". Lợi ích của các thành viên tài chính là kết nối kinh doanh giữa HTX và thành viên, không liên quan đến vốn cổ phần. HTX tăng vốn chủ yếu thông qua tích lũy từ lợi nhuận chứ không phải từ vốn góp của thành viên. HTX cũng tự đề ra Điều lệ riêng một cách linh hoạt. Có thể nói, mỗi HTX là duy nhất, độc đáo và có kế hoạch sản xuất riêng của mình.

Với những kinh nghiệm đã có được từ Hà Lan, các chuyên gia phát triển HTX của Hà Lan có thể nhìn thấy được những điểm yếu đang tồn tại ở Việt Nam, từ đó đề ra được phương hướng phát triển, nhằm cung cấp kiến thức cho các hợp tác xã nông nghiệp và các nông dân là thành viên hợp tác xã thông qua các khóa đào tạo tập huấn/trình diễn các công nghệ mới. Ngoài ra, họ sẽ triển khai các hoạt động để HTX Việt Nam có thể thích ứng và phát triển các công nghệ đột phá cho lĩnh vực rau-hoa-quả, nông nghiệp sản xuất trong nhà lưới, ngoài trời và các chuỗi giá trị liên quan khác; từ đó cải thiện mối liên kết thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân quy mô nhỏ với thị trường trong nước và quốc tế.

Nhằm cung cấp kiến thức cho các hợp tác xã nông nghiệp và các nông dân là thành viên hợp tác xã thông qua các khóa đào tạo và tập huấn/trình diễn các công nghệ mới; thích ứng và phát triển các công nghệ đột phá cho lĩnh vực rau-hoa-quả, nông nghiệp sản xuất trong nhà lưới, ngoài trời và các chuỗi giá trị liên quan khác; cải thiện mối liên kết thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân quy mô nhỏ với thị trường trong nước và quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng 5 trường đại học, tổ chức phát triển, doanh nghiệp của Hà Lan triển khai dự án "Tăng cường năng lực cho ngành hàng rau quả tại miền Bắc và Trung Việt Nam" do Chính phủ Hà Lan tài trợ từ năm 2019-2021 thông qua chương trình Orange Knowlegde Program (OKP).

Các thành viên trong khoá đào tạo cán bộ HTX đang tham quan một mô hình HTX thành công. Ảnh: vnua.

Dự án gồm 3 nội dung trụ cột xoay quanh phát triển, chuyển giao tri thức và công nghệ mới cho Hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên HTX, phát triển nguồn nhân lực tri thức trẻ làm việc tại hợp tác xã và hỗ trợ kết nối thị trường một số chuỗi giá trị nông sản của các hợp tác xã nông nghiệp.

Từ đầu năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, dự án đã tổ chức 5 khoá tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ của Bộ NNPTNT, Liên minh HTX, Bộ GD&ĐT, các trường nghề, viện nghiên cứu từ nhiều địa phương trong cả nước bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Thừa Thiên - Huế, Bình Phước, Hậu Giang, Cà Mau….

Dự án hứa hẹn sẽ đem lại những bước tiến mới trong công tác quản lý HTX và phục vụ tốt các chương trình đào tạo nông nghiệp công nghệ cao và bền vững trong thời gian tới.

Hợp tác xã đã được xác định là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Trong năm 2019, cả nước đã thành lập mới 18 liên hiệp HTX, 2.431 HTX và 9.500 tổ hợp tác (THT). Trong tổng số các HTX toàn quốc, có 15.312 HTX nông nghiệp, chiếm 62,2% tổng số HTX, tăng 1.783 HTX (13%) so với năm 2018; 9.136 HTX phi nông nghiệp (trong đó có 1.182 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), chiếm 4,8% tổng số HTX; 8.124 HTX các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, môi trường, nhà ở…