UBND TPH.CM vừa duyệt đề xuất dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn theo hình thức đối tác công tư, tức hợp đồng BOO.

Theo Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND TP.HCM, với tổng mức đầu tư 262,7 tỷ đồng, dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành của cơ quan quản lý nhà nước và tạo tiện lợi cho hành khách khi sử dụng xe buýt công cộng trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2017.

Chi phí quản lý vận hành trong 10 năm vào khoảng 321,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Quy mô dự án bao gồm cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai giải pháp phần mềm, đào tạo nhân lực và thực hiện vận hành hệ thống vé điện tử trong thời gian hợp đồng BOO.

Cụ thể, đó là phát hành thẻ vé điện tử, sử dụng công nghệ thẻ thông minh không tiếp xúc, lắp đặt thiết bị soát vé trên tất cả tuyến xe buýt có trợ giá; cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bán vé cầm tay, hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm xử lý bao gồm hệ thống mạng, máy chủ xử lý, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ dự phòng.

Về cơ bản, vé xe buýt điện tử sẽ tạo sự tiện lợi cho người dân khi tham gia sử dụng xe buýt trên địa bàn TP.HCMthông qua việc sử dụng một thẻ vé điện tử duy nhất. Ngoài ra, vé xe buýt điện tử còn khắc phục tình trạng gian lận vé, vé giả, hạn chế rủi ro thu phải tiền giả, tiền rách... và hơn hết là người dân đi xe buýt sẽ tiết kiệm thời gian xếp hàng mua vé, kiểm soát vé, dễ dàng nạp giá trị thanh toán vào thẻ từ các kênh thanh toán điện tử.