Quyết định 1090/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030

Một số mục tiêu khai thác thủy sản bền vững đã được đặt ra như cắt giảm 10% hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi so với năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố ven biển xác định hạn ngạch tàu cá khai thác vùng biển ven bờ, vùng lộng thuộc phạm vi quản lý, 100% tàu cá hoạt động vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và được cung cấp bản tin dự báo ngư trường phục vụ khai thác thủy sản hiệu quả…

Một trong sáu nhiệm vụ mà chương trình đặt ra là đẩy mạnh ứng dụng KH&CN như xây dựng và ban hành TCVN, QCVN về ngư cụ, tàu cá, điều kiện làm việc; ứng dụng KH&CN để điều tra nguồn lợi thủy sản, ngư trường; nghiên cứu thiết kế, sản xuất ngư cụ, phương tiện khai thác tiên tiến, thân thiện môi trường, khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ chế tạo lưới, phao… thay thế hàng ngoại nhập; phát triển các phương pháp bảo quản sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch; ứng dụng các mẫu vỏ tàu mới thay thế tàu vỏ gỗ và các trang thiết bị hiện đại, hiện đại hóa các phương pháp chế biến hải sản tiên tiến.