Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng là sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh: MH
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ảnh: MH

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức ngày 7/1, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, trong năm 2021, Tổng cục đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính của Bộ KH&CN và duy trì 6 thủ tục hành chính kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nhờ đó, “đã có hơn 88.000 lượt hồ sơ thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN được giải quyết trong năm 2021, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chỉ số cải cách hành chính của Bộ KH&CN”, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 100 về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chương trình 1322 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 36/QĐ-TTg về kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 19/QĐ-TTg về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tổng cục cũng đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 389 TCVN và 39 dự thảo QCVN của các bộ, ngành xây dựng; hướng dẫn, góp ý 25 quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) đã góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế, năng suất chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được Tổng cục chú trọng nâng cao, trong đó đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình Bộ KH&CN công bố 61 TCVN về trang thiết bị y tế, trong đó có nhiều TCVN quan trọng về khẩu trang, găng tay y tế, áo choàng y tế, mũ chùm đầu y tế... phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, Tổng cục tiếp tục duy trì việc cung cấp miễn phí 18 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế (máy thở, máy hô hấp, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn…), lĩnh vực về quản lý rủi ro đặc thù cho ngành thiết bị y tế…

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại hội nghị. Ảnh: MH
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại hội nghị. Ảnh: MH

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổng cục trong năm 2021, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định đề nghị trong năm tới, Tổng cục cần tiếp tục có lộ trình cụ thể nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan sao cho phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và đáp ứng tình hình thực tiễn. “Việc sửa luật phải đáp ứng hai yêu cầu, đó là làm sao vừa tăng cường quản lý nhà nước nhưng phải vừa tạo động lực mới cho doanh nghiệp dùng sức mạnh của tiêu chuẩn đo lường chất lượng trở thành năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”, ông nhấn mạnh.