Một sao lùn trắng mới được phát hiện chứa nhiều yếu tố thích hợp liên quan tới sự sống đang nhận được sự quan tâm của giới khoa học.

Phat hien sao lun trang chua nhieu vat lieu co su song