Tờ USAN vừa thống kê ra top 10 tuyến đường dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo đó, xa lộ Liên Mỹ (châu Mỹ) là tuyến đường dài nhất thế giới với tổng chiều dài lên tới 48.000 km.

1. Xa lộ Liên Mỹ (châu Mỹ). Tổng chiều dài: 48.000 km.
1. Xa lộ Liên Mỹ (châu Mỹ). Tổng chiều dài: 48.000 km.


2. Quốc lộ 1 (Australia). Tổng chiều dài: 14.500 km.
2. Quốc lộ 1 (Australia). Tổng chiều dài: 14.500 km.


3. Đường cao tốc xuyên Siberia (Siberia). Tổng chiều dài: 11.000km.
3. Đường cao tốc xuyên Siberia (Siberia). Tổng chiều dài: 11.000km.

4. Đường cao tốc xuyên Canada (Canada). Tổng chiều dài: 8.000 km.
4. Đường cao tốc xuyên Canada (Canada). Tổng chiều dài: 8.000 km.

5. Tuyến đường tam giác vàng (Ấn Độ). Tổng chiều dài: 5.846 km.
5. Tuyến đường tam giác vàng (Ấn Độ). Tổng chiều dài: 5.846 km.

6. Quốc lộ Trung Quốc 110 (Trung Quốc). Tổng chiều dài: 5.700km
6. Quốc lộ Trung Quốc 110 (Trung Quốc). Tổng chiều dài: 5.700 km.

7. U.S. Route 30 (Mỹ). Tổng chiều dài: 5.414 km.
7. U.S. Route 30 (Mỹ). Tổng chiều dài: 5.414 km.

8. U.S Route 6 (Mỹ). Tổng chiều dài: 5.158 km.
8. U.S Route 6 (Mỹ). Tổng chiều dài: 5.158 km.

9. Xa lộ Liên tiểu bang 90 (Mỹ). Tổng chiều dài: 4.987 km.
9. Xa lộ Liên tiểu bang 90 (Mỹ). Tổng chiều dài: 4.987 km.

10. Xa lộ Liên tiểu bang 80 (Mỹ). Tổng chiều dài: 4.666 km.
10. Xa lộ Liên tiểu bang 80 (Mỹ). Tổng chiều dài: 4.666 km.