Ba tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội quý I của nước ta đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý I năm 2021 và 3,66% của quý I năm 2020 (dù vẫn thấp hơn so với năm 2019, khi chưa có dịch COVID-19).

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45% (đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38% (đóng góp 51,08%); khu vực dịch vụ tăng 4,58% (đóng góp 43,16%).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng có nhiều khởi sắc, trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 60,2 nghìn, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý tới khi có đến 82,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sẽ ổn định và tốt hơn so với ba tháng đầu năm.

Đặc biệt, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hồi phục mạnh mẽ. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 12,9%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Dưới đây là những số liệu công bố chính thức:

Nguồn: Tổng cục Thống kê