Theo chính sách mới, các doanh nghiệp tái chế phải lưu lại các thông tin cụ thể về từng động cơ, hộp số, trục trước, trục sau, khung xe của phương tiện tái chế, bao gồm cả số sê-ri và kiểu xe, sau đó gửi những thông tin này về cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, từ tháng 9/2020, các doanh nghiệp tái chế và tiêu hủy phương tiện giao thông phải tuân theo những chính sách mới trong hoạt động tái chế và tiêu hủy xe.

Theo Zhang Ying, Tổng thư ký Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Trung Quốc, những chính sách mới này sẽ giúp tăng cường khả năng tái chế và tiêu hủy các phương tiện cũ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp phế liệu Trung Quốc.

Các phương tiện đang chuẩn bị được thải bỏ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Ảnh: chinadaily.com

Theo đó, một hệ thống quy chuẩn mới cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực tái chế và tiêu hủy phương tiện giao thông sẽ được Trung Quốc áp dụng. Nếu không đáp ứng được quy chuẩn này, không công ty hoặc cá nhân nào được phép hoạt động.

Cũng theo chính sách mới, các doanh nghiệp tái chế phải lưu lại các thông tin cụ thể về từng động cơ, hộp số, trục trước, trục sau, khung xe của phương tiện tái chế, bao gồm cả số sê-ri và kiểu xe, sau đó gửi những thông tin này về cơ sở dữ liệu quốc gia. Chỉ những doanh nghiệp đủ điều kiện mới được xử lý các chất thải nguy hại và các thành phần khác.

Các phương tiện sử dụng năng lượng mới cũng được đề cập trong chính sách, trong đó vấn đề thải bỏ và tái chế pin, ắc quy đặc biệt được chú trọng.

Theo thống kê, đến năm 2019, Trung Quốc có 260 triệu phương tiện giao thông lưu thông trên đường. Nếu tính theo tỷ lệ thải bỏ trung bình của thế giới, có khoảng 9,1 triệu phương tiện trong đó đã lỗi thời. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 1,95 triệu phương tiện bỉ bỏ đi mỗi năm ở Trung Quốc.

Ông Zhang cho biết: “Với việc cải thiện các biện pháp quản lý cùng các quy định liên quan, việc loại bỏ phương tiện giao thông sẽ dần được tiêu chuẩn hóa”.

Công ty chứng khoán Haitong ước tính, hiện nay thị trường phế liệu ô tô ở Trung Quốc có giá trị khoảng 6,6 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Còn theo công ty chứng khoán Essence, trong ba năm tới, thị trường phế liệu từ các loại phương tiện giao thông sẽ có giá trị 40,1 tỷ nhân dân tệ; và thị trường động cơ, hộp số, trục trước, trục sau và khung xe sẽ có giá trị 79,9 tỷ nhân dân tệ.

Nguồn: