Tại tọa đàm giữa Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ KH&CN và Môi trường Cuba diễn ra ngày 26/6, cả hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường triển khai các dự án nghiên cứu chung về KH&CN.

Trong tọa đàm, bà Elba Rosa Pérez Montoya, Bộ trưởng Bộ KH&CN và Môi trường Cuba, khẳng định quan hệ hợp tác khoa học giữa Cuba với Việt Nam là mối quan hệ hợp tác chiến lược. Tương tự như Việt Nam, Bộ KH&CN và Môi trường Cuba hiện nay đang triển khai nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: thành lập các doanh nghiệp công nghệ cao; thành lập các khu KH&CN; cập nhật hệ thống KH&CN và đổi mới sáng tạo.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và bà Elba Rosa Pérez Montoya chủ trì tọa đàm. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế.

Bà Montoya cho biết, mục tiêu chính của các chính sách này nhằm tăng cường năng lực sản xuất và giảm kim ngạch nhập khẩu của Cuba. Hiện nay, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng lương thực thực phẩm của Cuba là 2,2 tỷ USD mỗi năm – “con số rất cao trong khi đất đai Cuba có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp”, bà Montoya nhận xét, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong việc phát triển nông nghiệp cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa hai bên là điều cần thiết, Việt Nam có thể học hỏi Cuba trong những lĩnh vực như y tế hoặc công nghệ sinh học – Cuba được Tổ chức Y tế thế giới công nhận một trong những quốc gia có nền y học tiến bộ và hệ thống y tế tốt nhất thế giới.

Để triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên, bà Montoya cho biết trong tháng 9 tới, Cuba sẽ gửi danh sách những lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Việt Nam và đến tháng 11 sẽ mời đoàn Việt Nam sang thăm Cuba và xác định các dự án cụ thể.