Lần sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam không chỉ nhằm đáp ứng những cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà còn giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo “Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Cục Bản quyền và tác giả (Bộ VH, TT&DL) và Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) tổ chức vào ngày 12/3 tại TPHCM nhằm lấy ý kiến về dự án sửa đổi Luật SHTT. Đây là hội thảo lấy ý kiến lần thứ hai, sau một hội thảo tương tự đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2021.

Kể từ khi được ban hành vào năm 2005, đến nay, Luật SHTT đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT của các tổ chức, cá nhân, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu trong hội thảo. Ảnh: TA

Tuy nhiên, sau 15 thi hành, Luật SHTT đã bộc lộ một số một số vướng mắc trong thực tế. Hơn nữa, “bối cảnh mới nhiều chuyển biến đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế xã hội như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, sự phát triển kinh tế số, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cũng như mục tiêu hướng tới một chính phủ kiến tạo,...”, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo. “Mục tiêu của việc sửa đổi Luật SHTT là nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, luật hóa các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho hoạt động SHTT của Việt Nam”.

Để đảm bảo mục tiêu sửa đổi Luật SHTT, ban soạn thảo để tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực SHTT cũng như các viện trường, doanh nghiệp, bao gồm 3 lĩnh vực: sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan, giống cây trồng. Là lần sửa đổi Luật SHTT lớn nhất từ trước đến nay, “khối lượng các sửa đổi lần này dự kiến khoảng 80 điều/222 điều, chiếm khoảng 36%”, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết.

Theo dự kiến, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2021 và thông qua vào tháng 5/2022.