Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:

06 người (Số lượng các vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu điều kiện cụ thể xem tại website: www.nafosted.gov.vn)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 22/5/2020 đến hết ngày 22/6/2020 (từ 8h30 đến 17h).

4. Hồ sơ

Yêu cầu hồ sơ xem trên website www.nafosted.gov.vn