PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – vừa được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 7/4, sau khi Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thay GS.TS. Phùng Xuân Nhạ vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: zingnews.vn

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh ngày 18/11/1966, quê quán tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Ông tốt nghiệp đại học ngành Hán Nôm tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1990. Năm 1996, ông là tiến sỹ ngành văn học Việt Nam. Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Từ năm 2002 đến năm 2012, ông đảm nhiệm các chức vụ như Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Trưởng phòng Đào tạo rồi Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ năm 2007 đến năm 2008, ông là học giả nghiên cứu tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Viện Harvard Yenching, Mỹ.

Đến tháng 1/2012, ông là phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến tháng 2/2016, ông là Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó kiêm nhiệm thêm chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại đại hội XIII của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, ông Nguyễn Kim Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.