Chiều 23/6, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT) đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm học 2021-2022, tầm nhìn hợp tác đến năm 2024-2025.

Lễ ký kết diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Hội đồng Anh.

Lễ ký kết được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Với mong muốn tìm kiếm các phương thức phát triển hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Hội đồng Anh đã đề xuất một số hoạt động trong 4 lĩnh vực như sau:

- Nghiên cứu: Thực hiện các nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin xác thực dựa trên bằng chứng, hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách cũng như các đưa ra biện pháp can thiệp phù hợp, từ đó cải thiện hệ thống giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh.

- Đối thoại giáo dục và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan: Tăng cường việc đóng góp và phổ biến các nghiên cứu, thông tin liên quan giữa các đối tác Việt Nam và Vương quốc Anh. Hội đồng Anh đóng góp những kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực giảng dạy, học tập và đánh giá tiếng Anh thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, đối thoại chính sách hướng tới các nhà hoạch định chính sách, các chuyên viên, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và giáo viên.

- Nâng cao năng lực và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên: Nâng cao khả năng tiếp cận các chương trình phát triển chuyên môn thường xuyên chất lượng cao, dựa trên bằng chứng, qua hình thức trực tuyến.

- Phát triển chương trình, nguồn học liệu và đánh giá: Tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn tài nguyên chất lượng cao phục vụ việc giảng dạy và học tập, từ đó giúp cải thiện năng lực ngôn ngữ của giáo viên và nâng cao kết quả học tập của học sinh.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 và kể từ đó, Hội đồng Anh đã hợp tác chặt chẽ với Bộ GD&ĐT và sau này là Đề án Ngoại ngữ Quốc gia trong nhiều dự án và chương trình nhằm nâng cao trình độ giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá tiếng Anh của các trường trong hệ thống giáo dục công lập bậc tiểu học, trung học, đại học và đào tạo nghề trong cả nước.