"Cổng thông tin dùng chung sẽ cập nhật, chia sẻ thông tin hoạt động, danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) của từng địa phương có thể liên kết thực hiện, tránh trùng lắp, gây lãng phí".

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai tại Tọa đàm "Xây dựng nội dung liên kết thúc đẩy hoạt động KH&CN Vùng Đông Nam Bộ”. Sự kiện do Cục Công tác phía Nam (CTPN), Bộ KH&CN tổ chức ngày 20/12 tại TPHCM

Cho rằng, muốn làm được các nhiệm vụ liên kết, trước hết phải có được nguồn thông tin chính xác, kịp thời, ông Nguyễn Ngọc Phương nhận định, cần có đầu mối tổng hợp các thông tin đưa lên cổng thông tin điện tử dùng chung để các tỉnh biết được. Để triển khai được vấn đề này, theo ông Phương, Cục CTPN là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin, mỗi sở có trách nhiệm báo cáo thông tin theo từng tháng để có kho dữ liệu.

Đây cũng là ý kiến đồng tình của nhiều sở KH&CN khác.

Ông Lê Minh Khánh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam chủ trì Tọa đàm
Ông Lê Minh Khánh - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam chủ trì Tọa đàm.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Vụ phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), đề xuất xây dựng hệ thống thông tin để trao đổi những ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong vùng Đông Nam Bộ là một trong số các nội dung cần được ưu tiên triển khai. Mặc dù Cục Công tác phía Nam được Bộ giao làm đầu mối để thực hiện liên kết hoạt động KH&CN, nhưng các Sở KH&CN cũng phải cử ra đầu mối để Cục Công tác phía Nam có thể liên hệ để trao đổi trực tiếp.

"Điều này cũng giúp việc triển khai các công việc được thường xuyên, liên tục, và có sự kết nối giữa các lần họp bàn công việc" - bà Hằng nói.

Tại tọa thảo, bên cạnh việc đồng tình xây dựng cổng thông tin điện tử dùng chung, đại diện các Sở khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong vùng Đông Nam Bộ cũng đã đồng thuận cao với các nội dung cần ưu tiên thực hiện để xây dựng mối liên kết thúc đẩy hoạt động KH&CN vùng: Liên kết các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển chuỗi giá trị của sản phẩm chủ lực...

Bà Hằng cũng cho rằng, trong nhiệm vụ KH&CN liên tỉnh, ngoài việc tìm ra các sản phẩm chủ lực của địa phương cần kéo được các doanh nghiệp cùng thực hiện cũng như tham gia vào các mối liên kết Vùng.

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai
Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai.

Một số ý kiến khác thì cho rằng, cần phải xây dựng một chương trình KH&CN riêng của vùng để có kinh phí hoạt động; có cơ chế trao đổi thông tin về kết quả các nhiệm vụ khoa học; đa dạng các loại hình liên kết; chia sẻ thông tin, cách thức làm việc giữa các sở để thị trường KH&CN địa phương phát triển;…

Ông Lê Minh Khánh - Phó Cục trưởng Cục CTPN - đề xuất, đối với liên kết hoạt động hỗ trợ ĐMST, Cục Công tác phía Nam là đơn vị đầu mối, Sở KH&CN TPHCM sẽ trực tiếp triển khai. Các Sở KH&CN khác nên đề xuất cụ thể những yêu cầu của tỉnh mình với TPHCM để Cục Công tác phía Nam cùng với Sở KH&CN TPHCM lên kế hoạch triển khai cho các tỉnh.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ lần thứ 14, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã yêu cầu các tỉnh phía Nam cần triển khai một số nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động kết nối trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST giữa các tỉnh; đẩy mạnh liên kết vùng trong công tác quản lý nhà nước: đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm về đo lường, thử nghiệm.. Trong đó, giao cho Cục CTPN làm đầu mối tổng hợp các đề xuất từ địa phương, đề xuất giải pháp để thực hiện liên kết hoạt động KH&CN của các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.