Thông báo thay đổi chế độ nhập khẩu đối với các sản phẩm hương nhang của Ấn Độ mới đây ngay lập tức làm đình trệ ngành hương nhang Việt Nam với hơn 2,5 vạn lao động.

Ngày 31/8/2019 Bộ Công Thương Ấn Độ ra thông báo thay đổi chế độ nhập khẩu đối với các sản phẩm hương nhang từ nhập khẩu thông thường sang nhập khẩu hạn chế (theo đó việc nhập khẩu phải xin phép và được một Ủy ban liên Bộ xem xét cấp phép theo từng lô hàng). Thông báo này có hiệu lực ngay từ ngày ký, không kèm theo quy định nào về các tiêu chí, điều kiện cấp phép.

Do Ấn Độ là thị trường không thể thay thế của các sản phẩm hương nhang liên quan (không nơi nào khác trên thế giới tiêu thụ loại sản phẩm này), thông báo này của phía Ấn Độ ngay lập tức làm đình trệ toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hương nhang xuất khẩu đi Ấn Độ của Việt Nam (với hơn 100 doanh nghiệp; khoảng 2,5 vạn lao động nông thôn cung cấp nguyên liệu tăm tre, keo, mùn cưa, bột than củi… hoặc trực tiếp sản xuất, gia công loại hương nhang này).

Từ góc độ WTO và các cam kết quốc tế của Ấn Độ, nhiều dấu hiệu cho thấy biện pháp cấp phép nhập khẩu này của Ấn Độ vi phạm các nghĩa vụ của nước này trong các Thỏa thuận liên quan.

Để nhận diện đầy đủ các nguy cơ, thảo luận các hành động thích hợp giải quyết rào cản thương mại nghiêm trọng này, theo đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cuộc họp giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước liên quan về giải pháp ứng phó trước quy định hạn chế nhập khẩu hương nhang của Ấn Độ:

Thời gian: 14:00 Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Hội trường 3, Tầng 7 - Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội