Ngày 21/12, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Thời gian qua, VNSC đã từng bước phát triển và hình thành 4 trụ cột chính: Công nghệ Vũ trụ; Ứng dụng Vũ trụ; Khoa học Vũ trụ; Đào tạo và Phổ biến kiến thức Vũ trụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng hợp tác quốc tế với nhiều cơ quan vũ trụ trên thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Nga, Israel, ASEAN,...) và là thành viên của các tổ chức vũ trụ quốc tế (GEO, CEOS, APRSAF,...). Ngoài ra, hoạt động Trưng bày KH&CN vũ trụ sẽ hoàn thành vào năm 2023, được coi là nhân tố chính góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng để dần hình thành nền công nghiệp vũ trụ.

Tại lễ kỷ niệm, VNSC đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.