Chương trình LASER PULSE (Long-term Assistance and Services for Research - Partners for University-Led Solutions Engine) của Mỹ đang tìm kiếm các nghiên cứu liên quan đến ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam để tài trợ.

Dự kiến, Chương trình sẽ tài trợ cho khoảng 4-6 dự án tại Việt Nam với số tiền tối đa 250.000 USD/dự án. Các dự án được thực hiện trong vòng 12-24 tháng.
Tài trợ dự án Laser Pulse

Tiêu chí tuyển chọn nhấn mạnh vào những nghiên cứu đột phá và ứng dụng, trong đó quá trình nghiên cứu phải có sự đồng hành xuyên suốt giữa các nhà khoa học, các tổ chức thực hiện và đối tác để cùng xử lý vấn đề.

Theo quy định của Chương trình, các nghiên cứu này phải được chuyển giao và áp dụng thực tiễn. Người dẫn đầu nghiên cứu phải thuộc trường đại học ở Việt Nam hoặc Mỹ đã đăng kí trong mạng lưới LASER PULSE. Thông tin, thủ tục đăng kí vào mạng lưới và tham gia Chương trình xem tại đây. Kết quả tài trợ dự kiến được công bố vào tháng 1/2021.

Vào 8:00 sáng ngày 13/8/2020, sẽ có hội thảo trực tuyến trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nộp đơn.

Được biết, Chương trình LASER PULSE do Tổ chức USAID tài trợ.