Một vật thể lạ hình thanh kiếm trên sao Hỏa bất ngờ lọt vào tầm quan sát của một nhà nghiên cứu người Ý.