Khảo sát được tiến hành từ các nhà giáo dục học cho thấy hầu hết giáo viên nghĩ rằng việc sử dụng thực tế ảo có thể nâng cao các môn học trong nhiều chuyên ngành.

Giáo dục được đánh giá là môi trường hứa hẹn nhất cho việc phát triển công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). Ý tưởng áp dụng VR và AR cho mục đích học tập không phải là mới khi những công nghệ này đã được sử dụng để du hành thực tế ảo trong các lớp học lịch sử hoặc địa lý hay mô phỏng điều khiển máy bay, tàu cao tốc...

Áp dụng phương pháp mới trong giáo dục cho phép thực hiện các công việc thực tiễn hiệu quả hơn cũng như dễ dàng hiểu được lý thuyết thông qua phương tiện trực quan. Những đổi mới công nghệ này không thay thế các bài học thông thường trên lớp nhưng sẽ giúp bổ sung và tăng cường hiệu quả cho việc học và tiếp thu kiến thức.

Đổi mới công nghệ trong giáo dục đại học ở Mỹ. Thực hiện: Phạm Nhật

Đổi mới công nghệ trong giáo dục đại học ở Mỹ. Thực hiện: Phạm Nhật