Trong đợt xét duyệt tháng 12.2017, Việt Nam có ba tạp chí được chấp nhận đạt chuẩn ACI, trong đó hai tạp chí của viện HLKHCNVN (Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Trái đất) và Tạp chí Khoa học đại học Đà Lạt.

ACI – ASEAN Citation Index (trung tâm Trích dẫn ASEAN) là một cơ sở dữ liệu chung cho toàn bộ khu vực ASEAN, làm cầu nối giữa các trung tâm Trích dẫn quốc gia (National Citation Index – NCI) của các nước thành viên với các cơ sở dữ liệu quốc tế như ISI, SCI hay Scopus. ACI có chức năng lưu trữ, tìm kiếm bài báo và trích dẫn, giúp phân loại và đánh giá chất lượng tạp chí khoa học của các nước ASEAN, tương tự như trung tâm Trích dẫn Thái Lan (TCI) hay các trung tâm Trích dẫn quốc gia (NCI) khác.

Để có mặt trong cơ sở dữ liệu này, các tạp chí khoa học cần phải đạt những tiêu chuẩn cao về hình thức và nội dung, tiệm cận với tiêu chuẩn của Scopus.


Trong đợt xét duyệt tháng 12.2017, Việt Nam có ba tạp chí được chấp nhận đạt chuẩn ACI, trong đó hai tạp chí của viện HLKHCNVN (Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Trái đất) và Tạp chí Khoa học đại học Đà Lạt. Trước đó, ba tạp chí đạt chuẩn ACI của các đơn vị khác gồm hai tạp chí đợt xét năm 2015 là Journal of Economic Development của đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Journal of Economics and Development của đại học Kinh tế TP.HCM; một tạp chí đợt 2016 là Biomedical Research and Therapy của ĐH KHTN, đại học Quốc gia TP.HCM.

Với số lượng sáu tạp chí được ACI chấp nhận, Việt Nam xếp trên Brunei (1), Campuchia (1), Myanmar (1) và Lào (0). Tính đến cuối tháng 12.2017, ACI có được 408 tạp chí khoa học đạt chuẩn. Trong đó, Thái Lan có 161 tạp chí đạt chuẩn, Indonesia có 101, Malaysia có 100, Philippines có 28, Singapore có 8, Việt Nam có 6, Brunei có 1, Myanmar có 1 và Campuchia có 1.