Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với số đại biểu đông nhất từ trước đến nay.

Họp báo sáng ngày 7/12. Ảnh: MH

Tại buổi họp báo sáng 7/12 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, Đại hội lần này có 2.300 đại biểu, bao gồm 2.020 đại biểu chính thức và 280 đại biểu khách mời.

Các đại biểu chính thức bao gồm các cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện cá nhân tiêu biểu trong các ngành nghề - lĩnh vực, điển hình tiên tiến xuất sắc,... Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TP Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi; và đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chủ nhân của "bộ sưu tập" huy chương, cúp vô địch về toán và cờ vua, cờ chớp trong nước và quốc tế.

Đại hội lần này với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Bên cạnh đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đát nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, Đại hội cũng phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua – Khen thưởng.

Một điểm mới trong các hoạt động của Đại hội lần này đó là Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Thi đua là yêu nước” sẽ lần đầu tiên được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h10 ngày 9/12.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu tại họp báo. Ảnh: MH

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, cho biết, năm 1948, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, chung sức, một lòng để làm nên nghiệp lớn, giải phóng đất nước. "Bây giờ đến thời kỳ đổi mới, việc chúng ta có thể làm nên hào khí được hay không đặt hết trên vai của tất cả mọi người dân, đòi hỏi tất cả mọi người phải cùng chung sức, đồng lòng thì mới có thể làm được", ông Lê Mạnh Hùng nói.

Ông cũng cho biết, đại hội lần này không chỉ đánh giá 5 năm vừa qua mà còn gắn liền với việc đánh giá 35 năm đổi mới, trong đó có cả đánh giá về công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo ra một quyết tâm mới, nỗ lực mới để thực hiện nhiệm vụ cho tốt hơn.

"Chân giá trị của một quốc gia bây giờ không phải cái gì to lớn mà bắt nguồn từ mỗi người cán bộ, công chức, viên chức, công dân bình thường để khẳng định nên một thương hiệu quốc gia. Nếu trong thời kỳ chiến tranh, yêu nước là xả thân vì đất nước thì bây giờ, yêu nước trước hết là chúng ta phải làm tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân. Để làm được điều đó, trước hết, chúng ta phải cố kết cộng đồng, toàn dân tộc. Thứ hai, phải có tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo, cách làm sáng tạo thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ thế giới phẳng, cách mạng công nghiệp 4.0”, ông Lê Mạnh Hùng nhận định.