Trong thời gian tới, danh sách các thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo (National Do not call-DNC) sẽ cho phép người dùng điện thoại từ chối nhận mọi tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo.

Mới đây, chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, trong đó quy định việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia danh sách các thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo (National Do not call-DNC).

Danh sách sẽ do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức xây dựng và duy trì, vận hành. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi danh sách không nhận mọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong các thuê bao thuộc danh sách.

Nghị định cũng đưa ra định nghĩa mới về tin nhắn và cuộc gọi rác. Theo đó, “Tin nhắn rác là tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo tại Nghị định này”.

Nhà mạng sẽ phải gửi tin nhắn cho khách hàng xem có đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo hay không. Nếu khách hàng không nhắn tin đồng ý xác nhận mà vẫn bị nhà quảng cáo và nhà mạng gửi tin nhắn quảng cáo sẽ bị xử phạt theo quy định với mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Trong khi đó, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, bất kỳ ai nhắn tin nhắn rác hay thực hiện cuộc gọi rác vào những thuê bao từ chối nhận mọi quảng cáo sẽ bị phạt rất nặng (mức phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng).