Hội đồng KH&CN tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài "Nghiên cứu nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Theo báo cáo của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ Đề tài đã được triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ và có đầy đủ kết quả sản phẩm theo đúng Thuyết minh được phê duyệt. Qua phân tích và thảo luận, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đã đạt các mục tiêu đề ra, cụ thể: Tiếp nhận thành công và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; đào tạo được 4 cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì nắm vững quy trình công nghệ nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc cây khoai môn từ nuôi cấy mô tế bào.

Ảnh minh họa.

Nhóm nghiên cứu đã vận dụng quy trình kỹ thuật tiến hành sản xuất được 7.000 cây khoai môn invitro để cung cấp giống xây dựng mô hình tạo củ khoai môn G1. Đồng thời đã xây dựng được 2 mô hình thâm canh khoai môn từ củ giống G1, diện tích triển khai mỗi mô hình là 0,6 ha tại huyện Tràng Định và Lộc Bình. Qua thực tế triển khai cho thấy, khoai môn từ củ giống G1 của các mô hình đều đạt năng suất cao có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

Với những kết quả đã đạt được, hiện nay Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã có thể chủ động trong việc chuyển giao công nghệ nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; sản xuất giống khoai môn và chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây khoai môn từ nuôi cấy mô tế bào phục vụ nhu cầu sản xuất.

Đề tài "Nghiên cứu nhân giống khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào và xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp” đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu.