Trang chủ Search

Samsung-Galaxy-Note-8-test - 2 kết quả

Clip: iPhone 8 Plus đọ độ bền với Samsung Galaxy Note 8

Clip: iPhone 8 Plus đọ độ bền với Samsung Galaxy Note 8

Tài khoản YouTube có tên PhoneBuff vừa tiến hành bài test thả rơi iPhone 8 Plus và Samsung Galaxy Note 8. Kết quả, flagship của Samsung đã giành phần thắng.
Clip: “Tra tấn” Samsung Galaxy Note 8 bằng dao và búa

Clip: “Tra tấn” Samsung Galaxy Note 8 bằng dao và búa

Sau khi trải qua bài kiểm tra độ bền bằng dao và búa, Samsung Galaxy Note 8 đã nát bét và bị chết nguồn hoàn toàn.