Một trong những việc cần làm trong công tác tổ chức lại sản xuất tôm là khuyến khích người dân liên kết với nhau theo chiều ngang để tạo thành các hợp tác xã.


Như vậy, mô hình sản xuất sẽ bớt các mắt xích trung gian như đại lý giống, thức ăn, thu mua. Hợp tác xã khi hình thành quy mô sản xuất lớn sẽ dễ chuyển giao công nghệ, người dân cũng dễ trao đổi, hỗ trợ nhau. Về vật tư đầu vào, họ cũng dễ liên kết với một tổ chức cung cấp thường xuyên để giảm chi phí thay vì mua lẻ qua đại lý với giá cao như hiện nay.

Khi liên kết với nhau trong tổ hợp tác, bà con có thể liên kết với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu thường xuyên, đồng thời nhận được hỗ trợ. Tức là, doanh nghiệp dựa trên nhu cầu của thị trường sẽ đặt hàng tới hợp tác xã với yêu cầu về chất lượng, số lượng hàng hóa theo từng giai đoạn và cử kỹ sư hướng dẫn, giám sát quá trình nuôi. Cách tổ chức như vậy sẽ giúp ngành sản xuất vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu.