Tất cả các cơ sở kinh doanh vàng bạc, nhà máy xi măng, nước giải khát, công trình cầu đường, bệnh viện… có sử dụng thiết bị đo, nguồn phóng xạ sẽ thuộc diện thanh tra trong nội dung thanh tra chuyên đề 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin này được ông Trương Hồng Dương - Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Quý II/2017 do Bộ KH&CN tổ chức sáng 7/7. Theo đó, cuộc thanh tra chuyên đề đang được các địa phương phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thanh tra Bộ KH&CN triển khai trong 2 tháng (tháng 7 và 8/2017).

Đoàn thanh tra sẽ đồng loạt thanh tra các đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ tại địa phương nhằm nắm bắt tình hình các nguồn phóng xạ đang sử dụng, tình trạng lưu giữ nguồn phóng xạ... Các thống kê cho thấy đến cuối năm 2016, cả nước có 1.121 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ với tổng số 3.932 nguồn.

Đoàn thanh tra kiểm tra việc xử dụng nguồn phóng xạ tại các cơ sở y tế tỉnh Kiên Giang. Sở KH&Cn Kiên Giang
Đoàn thanh tra kiểm tra việc sử dụng nguồn phóng xạ tại các cơ sở y tế tỉnh Kiên Giang. Sở KH&CN Kiên Giang.

Năm 2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã lập 13 đoàn để thanh tra, kiểm tra 55 cơ sở tại16 tỉnh, thành phố, gồm thanh tra theo kế hoạch đối với 34 cơ sở, thanh tra đột xuất đối với 20 cơ sở và kiểm tra 1 cơ sở. Trong số đó, các cơ sở công nghiệp chiếm 78,2%, cơ sở y tế chiếm 11%, cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử chiếm 1,8%, cơ sở nghiên cứu chiếm 3,6%, cơ sở xuất nhập khẩu chiếm 1,8% và các cơ sơ vàng bạc, hải quan, địa chất chiếm 3,6%.

Kết quả cho thấy, các sai phạm chủ yếu là tiến hành công việc bức xạ mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn sử dụng; vi phạm điều kiện trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ; không kiểm xạ định kỳ hằng năm nơi làm việc của nhân viên bức xạ tại các khu vực sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; chuyển giao nguồn phóng xạ cho đơn vị khác mà không báo cáo cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân; không trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định; không báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn.