Sở KH&CN TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển Tài sản trí tuệ năm 2017, với tổng chi cho hoạt động này lên tới 1,491 tỷ đồng.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm tăng nguồn cung sản phẩm KH&CN được bảo hộ pháp lý trên thị trường KH&CN, hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp, trường, viện khi khai thác, thương mại hóa các sản phẩm. Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng chú trọng đến mục tiêu, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, tạo nguồn cung cho thị trường KH&CN, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM sẽ dành gần 1,5 tỷ đồng thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ năm 2017. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong năm 2017, Sở KH&CN đặt mục tiêu sẽ phát triển 22.000 đơn đăng ký về Sở hữu công nghiệp, tăng 48,5% so với tổng số đơn 14.811 đơn đăng ký năm 2016. Số lượng đơn sáng chế năm 2017 cũng được kỳ vọng sẽ đạt con số 300 đơn, tăng 21,4% so với 247 đơn sáng chế năm 2016.

Sở KH&CN TPHCM cũng sẽ hỗ trợ 2 tổ chức cung ứng dịch vụ sở hữu trí tuệ tham gia công tác điều tra hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để hỗ trợ hoạt động thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo kế hoạch sẽ có nhiều hoạt động khác được Sở KH&CN TPHCM thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố như: hỗ trợ chuyên gia để tư vấn và viết Bản mô tả cho 50 hồ sơ trên tổng số 300 đơn đăng ký sáng chế/ Giải pháp hữu ích; biên soạn 2 cuốn Sổ tay hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý Tài sản trí tuệ tại trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp,…