Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, ông Huỳnh Thành Đạt, vừa quyết định bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS Mai Thanh Phong giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TPHCM thay cho GS.TS Vũ Đình Thành hết tuổi quản lý.

PGS.TS Mai Thanh Phong, sinh năm 1972 tại Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Ông cũng là hiệu trưởng trẻ tuổi nhất của trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng, ông Phong là phó hiệu trưởng phụ trách quản lý khoa học và và đối ngoại, kiêm giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Ông Huỳnh Thành Đạt trao quyết định  bổ nhiệm hiệu trưởng cho PGS.TS Mai Thanh Phong
Ông Huỳnh Thành Đạt trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho PGS.TS Mai Thanh Phong.

Với lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật phản ứng, kỹ thuật phân riêng (hấp phụ, hấp thụ, chưng cất, trích ly,...), công nghệ màng, mô hình và mô phỏng các quá trình hóa học, PGS.TS. Mai Thanh Phong đã có nhiều công trình khoa học như Nghiên cứu quá trình sản xuất chất hấp phụ chọn lọc CO2 từ tre nhằm làm sạch biogas; Nghiên cứu công nghệ sản xuất furfural từ phụ phẩm nông nghiệp; Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị sấy cà phê kết hợp năng lượng mặt trời và biomass; Chế tạo màng lọc trên cơ sở vật liệu polyamid và ứng dụng của chúng;….