Trang chủ Search

cá-cơm - 41 kết quả

Quảng Trị: Giảm chi phí đánh bắt xa bờ bằng công nghệ đèn LED

Quảng Trị: Giảm chi phí đánh bắt xa bờ bằng công nghệ đèn LED

Hiện nay, công nghệ chiếu sáng dùng trong đánh bắt xa bờ truyền thống thường bằng các loại đèn cao áp, dây tóc, halogen, huỳnh quang, compact... của Trung Quốc, Hàn Quốc, chiếm tới hơn 50% tổng chi phí vận hành của mỗi đợt ra khơi, làm tăng gánh nặng cho ngư dân.