Mới đây, tại Sở KH&CN Lạng Sơn, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn”

Đề tài do ông Lý Việt Hưng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của Công ty Cổ phần công nghệ Bình Minh.


Dự án được phê duyệt với mục tiêu: Xây dựng phần mềm ứng dụng thông minh chạy trên hệ thống điều hành Android và IOS cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng kết nối thông tin giữa người nông dân, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh tiêu thụ nông sản của tỉnh Lạng Sơn; Cập nhật dữ liệu sản phẩm nông sản trên hệ thống.

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh, Hội đồng KH&CN đã đánh giá Thuyết minh dự án được xây dựng có tính khoa học và thực tiễn cao, trong phần tổng quan đã luận giải được tính cấp thiết của đề tài; Nội dung nghiên cứu đầy đủ, hệ thống và có tính logic cao, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra; Sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án. Tuy nhiên bản Thuyết minh nhiệm vụ cũng cần làm rõ hơn một số nội dung trong quá trình tiến hành thực hiện như việc khảo sát, điều tra thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; làm rõ hơn về các tính năng giao dịch tiêu thụ sản phẩm cho các loại sản phẩm đã được đăng lên.

Với những đánh như vậy, Hội đồng đã nhất trí tuyển chọn Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh là cơ quan chủ trì thực hiện dự án và KS Vũ Tiến Thành là chủ nhiệm đề tài.