Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hội đồng nghiệm thu kết quả dự án “Chuyển giao công nghệ máy chuốt nan đan đát tại xã Ninh Thanh Lợi A, huyện Hồng Dân”.

Dự án do thạc sỹ Võ Đăng Ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì là Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao khoa học công nghệ huyện Hồng Dân.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.
Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Mục tiêu của dự án nhằm thay đổi phương thức sản xuất từ lao động thủ công truyền thống chuyển sang bằng máy, giảm ngày công lao động cho một sản phẩm làm ra từ 60-75%; tạo ra giá trị sản phẩm đạt chất lượng cao giúp cho người làm nghề truyền thống đan đát yên tâm sản xuất ngành nghề truyền thống được phát huy; giảm giá thành sản phẩm, giảm ngày công lao động, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tiến tới thành lập tổ đan đát sản xuất ổn định với số lượng tổ viên từ 20-30 thành viên.