Tại xã Quảng Bạch, Tân Lập, huyện Chợ Đồn, Sở KH&CN Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Phát triển một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn.

Tham gia kiểm tra có Lãnh đạo Sở KH&CN và các Phòng, đơn vị chuyên môn, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng, cấp ủy đảng, chính quyền xã Quảng Bạch, Tân Lập, cơ quan chủ trì dự án Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Đồn.


Đến nay, dự án đã tổ chức 7 lớp chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, đốn tỉa, tạo tán cho một số loại cây trồng địa phương có thế mạnh như hồng không hạt, mận chín sớm, chè Shan tuyết… Xây dựng mô hình cải tạo cây hồng kém chất lượng diện tích 3,5 ha trong đó tại xã Quảng Bạch 2 ha/28 hộ tham gia, tại xã Tân Lập 1,5 ha/31 hộ tham gia; Mô hình trồng cây mận chín sớm diện tích 5 ha (xã Quảng Bạch 2 ha/2 hộ tham gia, tại xã Tân Lập 3 ha/20 hộ tham gia); Mô hình trồng chè Shan tuyết tại xã Tân Lập diện tích 5 ha/22 hộ tham gia; Mô hình trồng mới hồng không hạt 10 ha/51 hộ tham gia tại xã Tân Lập 4 ha/22 hộ tham gia, xã Quảng Bạch 6 ha/29 hộ tham gia.

Kiểm tra thực địa tại 2 xã Quảng Bạch, Tân Lập nhìn chung cây sau khi trồng, cải tạo sinh trưởng phát triển tốt. Đối với cây mận chín sớm bắt đầu cho bói quả, cây chè Shan tuyết, cây hồng không hạt trồng mới tỷ lệ cây sống đạt trên 95% đã ra đợt lộc xuân. Trong thời gian tới các hộ dân cần tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đối với toàn bộ diện tích cây đã được trồng. Cơ quan chủ trì dự án cần phối hợp với cơ quan chuyển giao công nghệ, chính quyền hai xã thường xuyên thăm nắm kịp thời hướng dẫn người dân về kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, bón phân… cho cây sinh trưởng phát triển tốt đây là phải là mô hình mẫu để chỉ đạo nhân rộng.