Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây trôm trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do TS Phạm Trọng Nhân - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là Xây dựng mô hình và đánh giá được khả năng phát triển cây trôm trên địa bàn các xã khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, qua đó góp phần phát triển kinh tế, ổn định quốc phòng và an ninh biên giới.


Đề tài được triển khai thực hiện tại huyện Buôn Đôn và huyện Ea Soup với sự tham gia của 14 hộ gia đình. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc đánh giá các nhân tố sinh thái, đặc điểm đất tại địa điểm xây dựng mô hình; Đánh giá khả năng sinh trưởng của cây trôm ở các điều kiện sinh thái khác nhau; Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của các mô hình và chuyển giao kết quả nghiên cứu...

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Đạt.