Tại phiên họp thứ tám của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14-22/3, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).


Trước đó, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận về dự án. Tại phiên thảo luận đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh giải trình nhiều nội dung và nhấn mạnh tinh thần của luật là tăng cường liên kết và thúc đẩy hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

Vì vậy, dự thảo luật đặt vấn đề đầu tư với chính sách phù hợp, sử dụng hiệu quả hai quỹ đã triển khai là Quỹ Phát triển khoa học công nghệ và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia mà không phải hình thành các quỹ mới. Ngoài ra, về khởi nghiệp công nghệ hay khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tính chất của đầu tư mạo hiểm, ban soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào một mục trong dự thảo.