Tờ Telegraph vừa thống kê ra top 10 quốc gia tiêu thụ trà nhiều nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn dầu danh sách này là đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với lượng tiêu thụ trung bình mỗi năm lên tới 3,15kg/người.

1. Thổ Nhĩ Kỳ - lượng tiêu thụ trung bình: 3,15kg/người.
1. Thổ Nhĩ Kỳ - lượng tiêu thụ trung bình: 3,15kg/người.

2. Ireland - lượng tiêu thụ trung bình: 2,19kg/người.
2. Ireland - lượng tiêu thụ trung bình: 2,19kg/người.

3. Vương quốc Anh - lượng tiêu thụ trung bình: 1,94kg/người.
3. Vương quốc Anh - lượng tiêu thụ trung bình: 1,94kg/người.

4. Nga - lượng tiêu thụ trung bình: 1,38kg/người.
4. Nga - lượng tiêu thụ trung bình: 1,38kg/người.

5. Morocco - lượng tiêu thụ trung bình: 1,22kg/người.
5. Morocco - lượng tiêu thụ trung bình: 1,22kg/người.

6. New Zealand - lượng tiêu thụ trung bình: 1,19kg/người.
6. New Zealand - lượng tiêu thụ trung bình: 1,19kg/người.

7. Ai Cập - lượng tiêu thụ trung bình: 1,01kg/người.
7. Ai Cập - lượng tiêu thụ trung bình: 1,01kg/người.

8. Ba Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 0,99kg/người.
8. Ba Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 0,99kg/người.

9. Nhật Bản - lượng tiêu thụ trung bình: 0,96kg/người.
9. Nhật Bản - lượng tiêu thụ trung bình: 0,96kg/người.

10. Saudi Arabia - lượng tiêu thụ trung bình: 0,89kg/người.
10. Saudi Arabia - lượng tiêu thụ trung bình: 0,89kg/người.