Trang web cbinsights vào tháng 3/2016, đã công bố một bảng phân loại về 56 công ty khởi nghiệp đang góp phần xây dựng các thành phố thông minh trên thế giới.

Bảng đồ phân loại công ty khởi nghiệp về thành phố thông minh.

Theo trang web này, những phân khúc đang được các công ty khởi nghiệp quan tâm bao gồm:

- Giải pháp quản lý bải đỗ xe và tìm chỗ/đặt chỗ đỗ xe;

- Giải pháp quản lý và giám sát tiêu thụ điện và năng lượng ở nhà hoặc tại công ty;

- Giải pháp cung cấp thông tin địa phương cho phép tiếp cận thông tin liên quan đến thành phố, nhu cầu của người dân...;

- Giải pháp di chuyển thông minh bao gồm phương tiện đi lại thông minh, thông tin về hệ thống giao thông công cộng (lộ trình, lưu lượng, vị trí hiện tại...), và chia sẻ phương tiện đi lại;

- Giải pháp đo đạt môi trường xung quanh (thời tiết, ô nhiểm không khí, tiếng ồn...);

- Giải pháp kết nối cung cấp kết nối internet thông qua các cách thức mới và giá rẻ cho khách hàng;

- Giải pháp quản lý rác thải để tối ưu việc phân loại rác thải.