Những nguyên tố hóa học được dùng để tạo màu sắc cho pháo hoa cũng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu đối với cơ thể người.

Các nguyên tố hóa học cấu tạo cơ thể người có trong pháo hoa
Các nguyên tố hóa học cấu tạo cơ thể người có trong pháo hoa