Ô nhiễm nước đang là vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu, và nếu không hành động ngay thì chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 29 số liệu thống kê đáng lo sợ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.