Rồng Komodo, rắn mamba đen... là những bò sát thống trị thế giới động vật gây kinh hoàng nhất.