Trang chủ Search

iPhone-2019 - 1 kết quả

iPhone 2019 sẽ có bút cảm ứng như Galaxy Note

iPhone 2019 sẽ có bút cảm ứng như Galaxy Note

Apple được cho là sẽ hỗ trợ bút stylus cho dòng smartphone của mình trong hai năm tới.